Natuur groeit en vergaat. Het is heel gewoon, alledaags. Normaal zie je dit slechts kortstondig. Het meeste dat gezien wordt, blijft ongezien en daarmee onbekend. Het werk van Hofland ligt de vergankelijkheid van natuurlijk materiaal uit. Haar foto’s en installaties vormen een zoektocht naar het vasthouden van iets wat al voorbij is en vangen schoonheid op een onverwachte plaats.

Iris Hofland verstaat de kunst om het gewone op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Haar werk is een verkenning van het kijken en beleven. Onderweg. Passerend. Terloops. Hofland werkt met materialen die zelfstandig zijn gegroeid maar in het proces van vergaan zijn. Als in een eindeloze cyclus van vernieuwing en herhaling in een lineair tijdsregime. Haar werk bezint zich op het voorbijgaan van natuurlijke materialen.