Balsvoort is onderdeel van het natuurgebied, de Kampina in de gemeente Boxtel/Oisterwijk. Het is een oud kempisch landschap, waar vroeger vijf boerderijen stonden. Natuurmonumenten heeft de laatste boerderijen laten slopen in de jaren 70 en is toen op deze plek gestart met integrale begrazing. Recent is dit gestopt en zijn de landbouwpercelen en houtwallen weer opnieuw uitgerasterd.

Van de boerderij Balsvoort is de fundering weer opnieuw opgetrokken in samenwerking met het Brabants Heem, lokale partijen en de TU Eindhoven. De fundering markeert de plaats waar vroeger deze hoeve stond. In deze fundering is speciale ruimte gemaakt voor amfibieën, reptielen  en muizen. Op de locatie is een informatiebord geplaatst over de geschiedenis van de boerderij en de familie die er heeft gewoond.

In opdracht van Natuurmonumenten heb ik een paneel ontworpen om meer vorm te geven aan de plek en de geschiedenis voor bezoekers inzichtelijk te maken. Aan de hand van een korte film over de hoeve, heb ik een schetsmatige tekening gemaakt in plexiglas van de contouren van het gebouw. Het paneel is op afstand geplaatst waardoor je door de tekening heen de gebouwde fundering ziet. Door weg te blijven van een bouwtechnische tekening maar juist gebruik te maken van vluchtige lijnen, ontstaat er een beeld dat zou ontstaan wanneer iemand de vorm van Balsvoort voor je in de lucht zou schetsen en een beeld ontstaat van hoe de boerderij er ooit gestaan heeft.

Balsvoort